آموزش سازمانی

آموزش و توسعه کارکنان ازمهمترین ارکان توسعه سازمان است. معتقدیم توسعه و پیشرفت سرمایه های انسانی نتیجه بکارگیری منابع و روش های آموزشی کیفی، مدرسین کیفی، فرایندها و رویه های سازمانی کیفی و امکانات سخت افزاری کیفی است. ما در مدل علمی که برای توسعه کارکنان استفاده می کنیم، از آموزش های مغز-محور استفاده می کنیم. همچنین در فرایند توسعه، فعالیت های متفاوت هدفمندی پیش بینی شده است که بر اساس پژوهشها، می تواند منجر به تغییرات مانا در افراد و سازمان شود.

مدل توسعه ما

بخش های اصلی مدل توسعه ما به قرار زیر است:

۱- ارزیابی توسعه ایی و خود ارزیابی کارمند

۲- تدوین برنامه توسعه شخصی و سازمانی کارمند

۳- نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی (طراحی و برنامه ریزی)

۴- تدوین برنامه کوچینگ سازمانی و برنامه تعامل مدیران-کارمندان

۵- انتخاب پروژه تغییر فردی/گروهی کارکنان

۶- اجرای کارگاه های آموزشی شایستگی محور به همراه اجرای برنامه کوچینگ و تعامل مدیران

۷- نگهداری آموزش ها (تکالیف کیفی و پیگیری ها)

۸- اجرای برنامه تعامل مدیران-کارمندان

۹- خود- انعکاسی/ خود-ارزیابی کارکنان در طی دوره توسعه

۱۰- پیشبرد پروژه فردی و/گروهی و دریافت بازخورد

۱۱- ارزیابی مستمر برنامه

۱۲- جمع بندی برنامه

تیم علمی ما

مدرسین ما دارای تحصیلات آکادمیک در حوزه های مشاوره، روانشناسی، پزشکی، مهندسی و مدیریت بوده و همچنین دارای صلاحیت های حرفه ای لازم از موسسات معتبر ملی و بین المللی در حوزه آموزش و کوچینگ هستند. آنها علاوه بر مدارک دانشگاهی، دارای صلاحیت های حرفه ای لازم در حوزه های “مدیریت منابع انسانی”، “مهارت های برقراری ارتباط مؤثر” ، “مدیریت و راه بری” و “کوچینگ” هستند. گروهی از مدرسین ما، قابلیت اجرا کارگاه های آموزشی  را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی دارا هستند. هیئت علمی موسسه بر عملکرد مدرسین نظارت دارد.

تجربه سازمانی ما

فعالیت های آموزشی ما بر اساس چندین دهه پیشینه محکم علمی در حوزه سازمانی و علوم رفتاری؛ مشاهدات ما در پروژه های آموزشی و ارزیابی نیروهای انسانی؛ کاستی های رایج فرهنگی و نواقص نظام آموزشی موجود در حوزه شایستگی ها و مهارت های پایه زندگی و سازمانی می باشد. ما در طی دو دهه گذشته پروژه های آموزشی متعددی را برای طیف وسیعی از بخش های کسب و کاری مانند مالی/بیمه، تولید و صنعت، دارویی، مخابرات و فن آوری اطلاعات، FMCG و نفت و پتروشیمی برای بنگاه های اقتصادی بنام ایرانی و بین المللی انجام داده ایم.