آموزش عمومی

انسان موجودی یکپارچه است که وضعیت روانی او بر قلمروهای اصلی زندگی اش (خود، خانواده و کار) تاثیر مستقیم دارد. همچنین رابطه های ناکارآمد انسان با خود و اطرافیان مهمش باعث ناشادی او شده و در بلند مدت منجر به مشکلات جدی روانشناختی خواهد شد. به همین منظور یکی از ماموریت های ما ارائه آموزش های کیفی به انسان هایی است که می خواهند کیفیت زندگی و روابط خود را ارتقا بدهند.

فهرست کارگاه‌های آموزش عمومی

کارگاههای سایر شایستگی های بنیادین زندگی

 • هویت موفق
 • بودجه بندی شخصی و خانواده
 • مدیریت استرس
 • تغذیه سلامت و کیفی
 • شادکامی پایدار
 • برقراری ارتباط موثر میان فردی
 • جرات مداری
 • حل تعارض میان فردی
 • مذاکره میان فردی
 • تفکر خلاق
 • تحلیل مسئله، حل مسئله و تصمیم گیری

کارگاههای خرد راهبری روابط صمیمی و خانواده

 • شیوههای افزایش سرمایۀ روانی در خانواده و محل کار
 • شیوه های افزایش هوش عاطفی مثبت در روابط خانوادگی و روابط شغلی
 • راهنمای پیش از ازدواج (آنچه باید پیش از ازدواج دانست!)
 • اصول کلیدی رابطه زوجی کیفی و صمیمی
 • راهنمای مهارتهای ارتباطی همسران
 • مدیریت تعارض در روابط خانوادگی/ بویژه در روابط زوجی، والدین و فرزندان
 • بهداشت و سلامت جنسی در رابطه زناشویی
 • فرزند پروری 1: شیوه های پرورش فرزند مسئول (شیوه های ارتقاء مسئولیت پذیری و خود کارآمدی در فرزندان)
 • فرزند پروری 2: شیوه های پرورش هوش معنوی و رفتار اخلاقی در فرزندان
 • فرزند پروری 3: شیوه های پرورش فرزندانی با هوش هیجانی بالا
 • فرزند پروری 4: شیوه های پرورش هویت موفق در فرزندان
 • شیوه های ساخت و نگهداری روابط غنی، معنادار و رضایت بخش با فرزندان بزرگسال (عروس، داماد، نوه ها)
 • نقش والدین و مدرسه در رشد احساس ارزشمندی فرزندان

کارگاههای «خرد راهبری شخصی»

 • کاربست تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در بهبود کیفیت زندگی (شخص، کار و خانواده)
 • شیوه نگرشراه های بهسازی نگرش برای داشتن یک زندگی غنی و لذت بخش
 • راه بری شخصی و اصول هدفگذاری و موفقیت (بر اساس شیوه نگرش پویا)
 • رفتار و روابط مسئولانه (دعوت به مسئولیت پذیری در زندگی)
 • سبک زندگی متعادل ( شیوه های ایجاد تعادل بین حیطه های مهم زندگی)