آموزش پودمانی کوچینگ

آموزش پودمانی کوچینگ

هدف از این پودمانی‌ها این است که همه علاقمندان بتوانند ریزمهارت‌های اساسی و اصول کوچینگ ‌را که از نظر عملی کمتر به آن پرداخته شده است را بصورت اختصاصی‌تر و متمرکز‌تر تمرین کنند و بیاموزند. این پودمانی‌ها، مستقل از سیلابس رسمی دوره‌های گواهینامه حرفه‌ای کوچینگ رای‌مانا است و همانطور که گفته شد محدودیتی برای استفاده از آن توسط سایر علاقمندان به کوچینگ وجود ندارد. هر پودمان شامل ویديو یا ویدئوهای آموزشی و جزوه است. ویدئوها ترکیبی از گفتگو، آموزش و ‌ایفای نقش هستند که توسط اعضای ارشد هیئت علمی رای‌مانا انجام شده است.

برخی از موضوعات پودمانی‌های تهیه شده شامل موارد زیر هستند:

 • رابطه سازی
 • گوش دادن فعال
 • همدلی
 • پنج نوع ارزیابی
 • چالش صلاحیت
 • مدیریت نمی‌دانم
 • سکوت
 • شیوه درست و غلط پرسشگری
 • بازخورد،‌ پیش‌نهاد
 • پلان بی (وقتی دنیای واقعی تغییر نمی‌کند)
 • ۴.۵ راه برای تغییر وضعیت خود
 • مقاومت مراجع
 • قرارداد کوچینگ
 • وقتی مراجع معنایی در زندگی‌اش ندارد
 • هدف‌چینی و موانع آن
 • مدل WOOP برای مدیریت موانع
 • گفتگوی مدیریتی