آدرس: خیابان شریعتی، خیابان گل نبی – میدان احمدی روشن (کتابی) – پلاک ۱ – طبقه ۳ – واحد ۱۲
تلفن: ۲۲۸۸۳۰۷۷ و ۲۲۸۷۲۱۸۹
ایمیل: info@rai-mana.com