برنامه‌های گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب

برنامه کوچینگ انتخاب به این منظور طراحی شده است تا کوچ هایی را پرورش دهد که بتوانند به رشد و توسعه خود، افراد و سازمان ها کمک کنند. کوچینگ همچنین، یکی از چهار نقش برجسته رهبران می باشد (نقشهای مدیریتی، دوستی، معلمی و کوچینگ). مخاطب یک کوچ در درجه اول شخص کوچ و سپس سایر کوچها، فرزندان، کارکنان، شاگردان و مدیران می باشد. به طور خاص، توسعه افراد (کارکنان/فرزندان/شاگردان) تنها از طریق نقش کوچینگ یک فرد/رهبر/مدیر قابل دستیابی است.

بروشور‌های برنامه کوچینگ رای مانا

معرفی برنامه‌های بین‌المللی گواهینامه کوچینگ رای مانا

کوچینگ چیست و چرا گواهینامه بین‌المللی کوچینگ رای مانا

مختصات برنامه‌های گواهینامه کوچینگ انتخاب

گواهینامه بین‌المللی حرفه‌ای کوچینگ

طول برنامه: ۱۲ ماه

تعداد ماٰژول/فاز: ۶

کل ساعت آموزشی: ۱۶۰ ساعت

تعداد ارزیابی: ۶

گواهینامه بین‌المللی کوچینگ سازمانی

طول برنامه: 9 ماه

تعداد ماٰژول/فاز: ۴

کل ساعت آموزشی: ۱۲۰

تعداد ارزیابی: ۴

گواهینامه بین‌المللی پایه کوچینگ

طول برنامه: ۶ ماه

تعداد ماٰژول/فاز: ۳

کل ساعت آموزشی: ۸۰ ساعت

تعداد ارزیابی: ۳

شرایط دریافت مدرک

دریافت مدرک موفقیت (Certificate of Achievement) “بسته آموزشی کوچینگ” منوط به شرایط زیر است:

  • حضور کامل در همه کارگاه ها
  • فعال بودن در هر کارگاه
  • انجام تکالیف میان جلسه ای/بین کارگاه ها
  • انجام عملی ایفای نقش ها و ضبط دو ایفای نقش کامل
  • قبولی در ارزیابی نهایی (کتبی و عملی)

در صورتی که دانشپذیر شرایط فوق را احراز نکند، نامبرده در صورت حضور در تمام کارگاه ها، یک گواهی حضور (Certificate of Attendance) دریافت می کند.

روش اجرای برنامه های گواهینامه کوچینگ

هر دانشپذیر با توجه به وقت و فرصت خود می تواند هر ماژول را بگذراند و در پایان هر ماژول پس از انجام ارزشیابی مربوطه، وارد ماژول بعدی شود. به هنگام ثبت نام، یک راهنما/پشتیبان/حامی به دانشپذیر اختصاص داده می شود که می تواند از طریق ایمیل یا محیط های مجازی، برای رفع اشکال یا دریافت توضیح بیشتر یا درک بهتر مطالب با راهنمای خود و سایر همتایان مشورت کند و از هدایت لازم برخوردار شود. دانشپذیر همچنین در طی هر ماژول، هر ده روز یا دو هفته، یک جلسه تلفنی نیم ساعته با راهنمای خود خواهد داشت. هدف از این جلسه کمک به او برای طی کردن این برنامه است. دانشپذیر، زمان جلسات تلفنی را با راهنما هماهنگ خواهد کرد.

استانداردهای برنامه های بین المللی کوچینگ انتخاب رای مانا

استانداردها و مهارت های توصیه شده توسط ICF در حداقل های برنامه گواهینامه بین المللی کوچینگ انتخاب رای مانا گنجانده شده است. در این برنامه شما تمامی مفاهیم و شایستگی های پایه مورد نظر ICF را می آموزید و مدرکِ بین المللی از آکادمی انتخابِ امریکا (Academy of choice) دریافت می کنید. با انجام تمامی تکالیف برنامه، استفاده از منابع منحصربفرد برنامه (ویدئو ها و سایر منابع)، انجام ایفای نقش های متعدد و حضور در کارگاههای عملی برنامه، علاوه بر دست یافتن به سطحی قابل قبول، اصیل و واقعی از کفایت و شایستگی کوچینگ در سطح بین المللی، مهارت و دانش لازم را برای شرکت در امتحان رسمی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF) نیز بدست میاورید. چنانچه خواهان مدرک مستقیم ICF هستید باید جداگانه در امتحان آن شرکت کنید.