گفتگو زنده: ارزش‌ها و جایگاه آن‌ها در هدف‌چینی – بخش اول