گفتگو زنده: معرفی کتاب «به‌پا‌خواستن برای انسانیت»