بسته آموزشی مدرسه سلحشوری (سطح اول)

فلسفه مدرسه سلحشوری

“زندگی کارزاری است غیر قابل پیش بینی که فقط یک بار فرصت حضور سلحشورانه در آن را داریم.”

“زندگی یا یک سفر اکتشافی سلحشورانه است و یا هیچ نیست” (هلن کلر)

 شاید زندگی سلحشورانه (شجاعانه) انتخاب همه نباشد، اما آنهایی که انتخاب می کنند مانند یک سلحشور، شجاعانه زندگی کنند، تجربه کاملا منحصر بفرد و متفاوتی از زندگی را برایمان نقل می‌کنند. شجاعت یعنی، به دلِ تاریکی و ترس زدن و عبور کردن از آن و تبدیل شدن به نسخه‌ای جدید از خود.

این یعنی شجاعتِ پذیرش کاستی‌های خود، شجاعتِ تغییر نگرش و دیدگاه خود، و شجاعتِ یادگیری مستمر و مسئولانه زیستن.

شجاعتِ کشف ارزش‌ها و زندگی کردن بر آن اساس و ترسیم چشم انداز و یافتن ماموریت شخصی. شجاعتِ دل به دریا زدن و انتخاب هدف‌های بزرگ و معنادار و پایداری داشتن و به سمت هدف حرکت کردن. شجاعتِ نرسیدن یا ترک کردن هدف، و دوباره برخاستن و انتخاب هدف جدید و تلاش کردن دوباره.

شجاعتِ منفعل نبودن و جرات داشتن و صدا داشتن. شجاعتِ اشتباه کردن و پذیرش آن، و رو به رو شدن با ترس‌های خود و شجاعتِ بزرگ شدن. شجاعتِ حل مسائل زندگی و تصمیم‌گیری‌های سخت. شجاعتِ پذیرش تفاوت‌ها و هیجاناتی که دوستشان نداریم و کنار آمدن و مدیریت کردن خشم خود. شجاعت. شجاعتِ رو به رو شدن با دیگری، حرف زدن و حل کردن مسائل به شکلی سازنده و تغییر کردن برای ما شدن بجای من بودن.

و شجاعتِ شکاندن عادت‌های نامتعادل و ناسالم و رفتن و جنگیدن برای داشتن یک زندگی متعادلِ لذتبخش و معنادار.

مدرسه سلحشوری جایی است که قرار است در آن آئین سلحشوری (و شجاعت) را در چارچوب نیازمندی‌های “زندگی امروز” بیاموزید و تمرین کنید.

مدرسه سلحشوری (سطح اول): شایستگی‌های زندگی سلحشورانه

این دوره جامع توانمند‌سازی در سه سطح برگزار می‌شود. در طی این سه سطح، شایستگی‌های زندگی سلحشورانه، شیوه تفکر و عمل سلحشورانه، و در نهایت، فضیلت‌های سلحشوری ارائه خواهد شد. اینها موضوعاتی هستند که هر انسان سلحشوری برای زندگی کردن و  نیک‌زیستی در این زمانه پیچیده، به آن بسیار نیاز خواهد داشت.

این دوره جامع بصورت کاملا استاندارد و نوین به شیوه «آموزش از راه دور» اجرا می‌شود. سطح اول این دوره، ۱۷۵ ساعت است که در ۳۵ هفته و در طی ۹ ماه انجام می‌شود. دانش‌پذیران در طی این ۹ ماه فرصت کافی خواهند داشت تا درس‌ها را یاد بگیرند و تمرین‌ها و تکالیف را انجام بدهند.

دانش‌پذیرانی که تمایل داشته باشند، می‌توانند انتخاب کنند که ‌در طی این ۹ ماه،‌ ماهی یک روز، با مربی و طراح این دوره، جلسات رفع اشکال و پرسش و پاسخ گروهی داشته باشند.

شیوه حرکت دانشپذیر در طول دوره

در شیوه آموزش از راه دور، ارائه درس‌ها و تمرین‌ها بصورت هفتگی تقسیم‌بندی و بودجه‌بندی شده است. دانشپذیر برای مطالعه و تکمیل هر هفته آموزشی، حدودا به ۳ الی ۵ ساعت زمان نیاز دارد. هر فرد می‌تواند بر اساس توانمندی خود و میزان وقتی که برای این کار اختصاص می‌دهد،‌ هر هفته آموزشی را در کمتر از یک هفته تقویمی نیز به پایان برساند و به هفته آموزشی بعدی برود. دانشپذیر می‌تواند بر اساس سرعت خود، در کمتر از ۹ ماه پیش‌بینی شده نیز دوره را تکمیل کند.

بروشور دوره

زمان ۹ ماه (۳۵ هفته)
۱۷۵ ساعت آموزشی
فعالیت‌ها خودارزیابی، تمرین و تکلیف
مخاطبین همه سطوح
ارزش ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۳/۱۲۰/۰۰۰ تومان
(۲۰٪ تخفیف نوروز شکوفایی)
جهت ثبت نام از طریق دکمه زیر پیام بفرستید تا با شما تماس بگیریم