بسته آموزشی مدیریت خشم

اهداف و دست‌آوردها

هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با یکی از هیجانات طبیعی و ذاتی انسان‌ها، یعنی خشم و مدیریت آن است. شرکت‌کنندگان با تعریف خشم آشنا شده و بصورت علمی و ساده متوجه کارکرد آن در خود می‌شوند. مخاطبین با سبک‌های ابراز خشم و ریشه‌های آن نیز آشنا می‌شوند.

شرکت‌کنندگان همچنین با سه بخش اصلی مهارت مدیریت خشم یعنی بخش شناختی، بخش برانگیخته شدن و بخش رفتاری آشنا شده و با استفاده از تمرینات متنوع می‌آموزند خشم خود را به شیوه‌ای موثر و اخلاقی مدیریت کنند. شرکت‌کنندگان همچنین با ذهن‌آگاهی و کارکرد اساسی آن در مدیریت خشم آشنا می‌شوند.

سرفصل‌های دوره

بخش اول: تعریف و ریشه‌های خشم
  • تعریف خشم
  • زیست‌شناسی خشم
  • سبک‌های خشم
  • ریشه‌های خشم
بخش دوم: مدیریت خشم
  • مهارت مدیریت و کنترل خشم
  • ذهن‌آگاهی و نقش آن در مدیریت خشم
  • مدیریت خشم از نگاه رواقیون

شیوه حرکت دانشپذیر در طول دوره

در شیوه آموزش از راه دور، ارائه درس‌ها و تمرین‌ها بصورت هفتگی تقسیم‌بندی و بودجه‌بندی شده است. دانشپذیر برای مطالعه و تکمیل هر هفته آموزشی، حدودا به ۳ الی ۵ ساعت زمان نیاز دارد. هر فرد می‌تواند بر اساس توانمندی خود و میزان وقتی که برای این کار اختصاص می‌دهد،‌ هر هفته آموزشی را در کمتر از یک هفته تقویمی نیز به پایان برساند و به هفته آموزشی بعدی برود. دانشپذیر می‌تواند بر اساس سرعت خود، در کمتر از ۲ هفته پیش‌بینی شده نیز دوره را تکمیل کند.

بروشور دوره

زمان ۲ هفته
۱۰ ساعت آموزشی
فعالیت‌ها خودارزیابی، تمرین و تکلیف
مخاطبین همه سطوح
ارزش ۲۰۰/۰۰۰ تومان
150/000 تومان
(۲5٪ تخفیف هفته کوچینگ)
جهت ثبت نام از طریق دکمه زیر پیام بفرستید تا با شما تماس بگیریم

پیش نیازهای دوره: