موفقیت راه دارد: ۹ راهبرد علمی رسیدن به هدف

اهداف و دست‌آوردها

چرا شما در رسیدن به برخی از اهدافتان بسیار موفق‌تر از بقیه اهدافتان بوده‌اید؟ اگر دلیلش را نمی‌دانید‌‍‍‌‌، در این ابهام و گیجی تنها نیستید. معلوم شده وقتی صحبت از درک علت موفقیت و ناکامی ‌است‌‌، حتی بسیاری از انسان‌ها‌ی باهوش و با استعداد و بسیار موفق در این کار زیاد خوب نیستند. پاسخ شهودی به این سوال که می‌گوید- هر یک از ما انسان‌ها مستعد برخی از استعدادها و فاقد برخی از استعدادها به دنیا می‌آییم- واقعا فقط یک تکه کوچک از پازل است. در واقع‌‌، دهه‌ها پژوهش روی موضوع موفقیت و کامیابی نشان داده که انسان‌های موفق فقط به خاطر کسی که هستند (ویژگی‌های آورده خودشان) به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود نمی‌رسند‌‌، بلکه بیشتر اوقات به خاطر کارهایی که انجام می‌دهند به اهدافشان می‌رسند.

در این کارگاه‌‌، ۹ کاری که انسان‌های موفق انجام می‌دهند- راهبردهایی که به کار می‌گیرند تا هدفگذاری کنند و اهدافشان را دنبال کنند- را با شما در میان می‌گذارم. دهه‌ها پژوهش و تحقیق نشان داده که این راهبردها بزرگترین اثر را روی عملکرد این افراد داشته. دانشمندان روان‌شناسی که انگیزه را مطالعه و بررسی می‌کنند‌‌، هزاران تحقیق انجام داده‌اند تا اثربخشی (و محدودیت‌ها) این راهبردها را آزمون و تعیین کنند. خبر خوب این است که به کارگیری این راهبردها به طرز چشمگیری واضح و ساده است. وقتی در این کارگاه شرکت کنید یک عالمه لحظات ″خٌب معلومه یا معلومه که″ خواهید داشت. همچنین جاهایی خواهید گفت: ″آها که این‌طور‌‌، با عقل جور درمیاد″‌‌، و چند تا هم ″وای‌‌، که این‌طور‌‌، اصلا نمی‌دونستم″ خواهید داشت. در پایان‌‌، نه تنها درباره همه چیزهایی که تا این جا درست انجام داده‌اید‌‌، تا حدی بینش پیدا می‌کنید‌‌، بلکه می‌توانید اشتباهاتی که شما را از مسیرتان خارج کرده‌اند را نیز مشخص کنید. از آن مهم‌‌تر‌‌، می‌توانید از این به بعد از این دانش به نفع خودتان استفاده کنید.

سرفصل‌های دوره

۹ راهبرد علمی رسیدن به هدف
  • راهبرد ۱: مشخص و دقیق باشید.
  • راهبرد ۲: درست کردن برنامه اگر-آنگاه.
  • راهبرد ۳: نظارت بر پیشرفت خود (پایش پیشرفت خود).
  • راهبرد ۴: یک خوش‌بین واقع بین باشید.
  • راهبرد ۵: به جای ″خوب بودن″ روی ″بهتر شدن″ تمرکز کنید.
  • راهبرد ۶: پایدار شوید.
  • راهبرد ۷: تقویت عضله خود-کنترلی.
  • راهبرد ۸: قبل از شروع‌‌، متوقف کنید.
  • راهبرد ۹: روی کاری که قرار است انجام دهید تمرکز کنید.

بروشور دوره

زمان ۴ ساعت (دو جلسه، دو ساعته)
فعالیت‌ها خودارزیابی، تمرین و تکلیف
مخاطبین عموم
ارزش 390/000 تومان
جهت ثبت نام از طریق دکمه زیر اقدام فرمایید.