پایداری

اهداف و دست‌آوردها

پایداری یعنی متعهد شدن به چیزی که انگار ماموریت زندگی ماست، و داشتن شور و عشق کامل برای آن کار؛ یعنی دوباره به‌پاخاستن پس از آنکه به زمین خورده‌ایم. هدف از این کارگاه جدید، آشنایی مخاطبین با یکی از مهمترین توانمندی‌های منشی است. «پایداری» بیشتر از بهره‌هوشی یا توانمندی‌های درونی، در شکل‌گیری موفقیت‌های زندگی، کار راهه حرفه‌‌ای  و موفقیت تحصیلی نقش دارد.  همه توانمندی‌های منشی (به‌طور مثال: همدلی، صداقت، مهربانی، شیوه نگرش پویا، کنجکاوی) شیوه‌ای از بودن، ‌احساس کردن و انجام دادن هستند که برای ما و دیگران خوب هستند. این توانمندی‌های منشی در کل این امکان و توانایی را برای ما ایجاد می‌کنند تا زندگی خوبی داشته باشیم و به شیوه‌ای مثبت در زندگی سایر انسان‌ها سهم و نقش داشته باشیم. شرکت‌کنندگان در این دوره با اهمیت منش و ایجاد و توسعه آن در رسیدن به یک زندگی رضایت‌بخش آشنا می‌شوند، و با نقش آن در افزایش نیک‌زیستی و شادمانی خود بیشتر آشنا می‌شوند. شرکت‌کنندگان با مولفه‌های ایجاد کننده «پایداری» آشنا شده و می‌آموزند چگونه آنها را ایجاد و بیشتر کنند. شرکت‌کنندگان همچنین با کمک پرسشنامه «پایداری» ‌میزان «پایداری» خود را می‌سنجند. شرکت‌کنندگان با شیوه ایجاد این منش در فرزندان یا شاگردانشان نیز آشنا می‌شوند.

سرفصل­‌های کارگاه

بخش اول: نگاهی اجمالی به منش
 • تئوری منش
 • انگیزه
 • اقدام
بخش دوم: منشِ پایداری
 • تاریخچه پایداری
 • فضای خالی بین استعداد و دست آورد
 • مولفه‌های پایداری (علاقه، مقصود، پیشرفت روزانه، امید)
بخش سوم: ایجاد و توسعه پایداری از درون به بیرون
 • ایجاد علاقه
 • کشف مقصود
 • تمرین خودخواسته و آگاهانه
 • شیوه نگرش پویا
بخش چهارم: ایجاد و توسعه پایداری از بیرون به درون
 • فرزندپروری و والدگری بمنظور پرورش پایداری
 • حوزه‌ها و عرصه‌های یادگیری پایداری
 • فرهنگ پایداری

بروشور دوره

زمان دو جلسه
سه ساعته
فعالیت‌ها خودارزیابی، تمرین و تکلیف
مخاطبین همه سطوح
ارزش ۴۰۰/۰۰۰ تومان
جهت ثبت نام از طریق دکمه زیر پیام بفرستید تا با شما تماس بگیریم