خانه >  آموزش حضوری

 آموزش حضوری

آموزش حضوری یکی از قدیمی‌ترین روش‌های آموزش است که افراد می‌توانند در محیطی تعاملی در کارگاه حاضر شده و بهتر بر روی یادگیری خود تمرکز کنند.

آموزش حضوری

در آموزش حضوری که در موسسه رای‌مانا در قالب کارگاه آموزشی برگزار می‌شود، افراد می‌توانند در محیطی تعاملی و تمرینی، به یادگیری و درونی کردن مفاهیم مورد نظر مشغول شوند. این کارگاه‌ها بیشتر بر مسائل واقعی زندگی و حرفه‌ای شرکت‌کنندگان تمرکز دارد، تا بیان و ارائه حجم فراوانی از اطلاعات. افراد در چنین محیطی می‌توانند از تجربیات سایر شرکت‌کننده‌ها نیز استفاده کنند. با توجه به ارتباط مستقیم با مربی کارگاه، مسائل بهتر پاسخ داده می‌شود و شرکت‌کنندگان اطلاعاتِ دقیق‌تر و خاص‌تری دریافت می‌کنند. همچنین در چنین محیط‌هایی امکان شبکه‌سازی بیشتری برای شرکت کنندگان فراهم است. از این‌رو در رای‌مانا علاوه بر آموزش مجازی در بسترهای حرفه‌ای، کارگاه‌های حضوری با موضوعات مختلف نیز برگزار می‌شود. عناوین برخی از کارگاه‌های برگزار شده به شرح زیر است:

آموزش حضوری رای‌مانا

راه‌بری شخصی: خودشکوفایی در بستر راه‌بری شخصی- تعادل زندگی- شیوه‌های نگرش- رفتار مسئولانه
تفکر و حل مسئله: تحلیل مسئله- حل مسئله و تصمیم‌گیری
راه‌بری بین فردی:‌ جرات‌مداری- حل تعارض- مدیریت ارتباطات بین‌فرهنگی
سرمایه روان‌شناختی و شادمانی: کارآمدی- خوش‌بینی- امید و تاب‌آوری- نیک‌زیستی در بستر روان‌شناسی مثبت
راه‌بری گروهی و تیمی: مبانی کارگروهی- تیم‌سازی- تسهیل‌گری گروهی- کوچینگ گروهی- کوچینگ تیمی
مدیریت و راه‌بری سازمانی: اصول و مبانی کوچینگ- بازخورد ۳۶۰درجه- شیوه‌های ارائه بازخورد و پیش‌نهاد- ارزیابی عملکرد راه‌برانه و مثبت
دیپلمای مدیریت راه‌برانه: مدیریت راه‌برانه در پنج سطح (پایه- پایه عملی- پیشرفته- پیشرفته عملی- آزمون گواهینامه)
گواهینامه بین‌المللی کوچینگ زندگی و سازمانی

raimana information