خانه > کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی

«کوچینگ سازمانی»، بخش بسیار مهمی از فرایند توسعه و ارتقا کارکنان و مدیران در سازمان است. معمولا سازمان‌ها انتظار دارند بعد از برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و کارگاه‌ها، بلافاصله تغییر را در کارکنان و مدیران خود مشاهده کنند. اما تغییر رفتار فرایندی آگاهانه و زمانبر است. سخت‌ترین گام تغییر برای مدیران با هر سبک‌ رفتاری، خودارزیابی منصفافه درباره عملکرد خودشان و سپس برنامه‌ای منسجم برای جایگزینی رفتار جدید است.

کوچینگ سازمانی

در اکثر مواقع مدیران برای جایگزینی رفتارهای ناکارآمد قدیمی خود با رفتارهای کارآمد جدید نیاز به حمایت و همراهی تخصصی دارند. تحقیقات نشان داده که مدیران علاوه بر حضور در کارگاه‌های آموزشی یا استفاده از هر نوع ابزار آموزشی دیگر، برای ایجاد و نگهداری تغییرات ماندگار، در کنار خود به حضور یک کوچ مجرب و صاحب صلاحیت نیاز دارند. برنامه‌ها در حال حاضر شامل کوچینگ توسعه مدیران و کوچینگ تیم است.  

raimana information