خانه > خدمات کوچینگ نوجوان

خدمات کوچینگ نوجوان

کوچینگ نوجوانی (۱۲ تا ۱۹ ساله) روشی حمایتی است که به نوجوانان کمک می‌کند تا هدف‌هایشان را شناسایی کنند، مهارت‌های ضروری برای دستیابی به این اهداف را یاد بگیرند و آن‌ها را به انجام برسانند. کوچینگ نوجوانی توسط کوچ‌های متخصصی که در زمینه توسعه فردی و حمایت از نوجوانان آموزش دیده‌اند، ارائه می‌شود.

در جلسات کوچینگ نوجوانی، نوجوانان به‌طور فعال در تعیین اهداف، ارزیابی مهارت‌ها و منابعشان، برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهدافشان و مدیریت زمانشان مشارکت می‌کنند. همچنین، کوچینگ نوجوانی می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا مهارت‌های ارتباطی، مدیریت استرس، تاب‌آوری، تقویت اعتماد به نفس و تصمیم‌گیری موثر را یاد بگیرند.

اهداف اصلی کوچینگ نوجوانی عبارتند از:

1. کمک به نوجوانان در شناسایی و تعیین اهداف شخصی و تحصیلی خود.
2. تقویت مهارت‌های مدیریت زمان، مهارت‌های ارتباطی، و مهارت‌های زندگی.
3. ایجاد اعتماد به نفس و افزایش خود‌آگاهی.
4. ایجاد تاب‌آوری
۴. پشتیبانی از نوجوانان در مواجهه با چالش‌ها و مسائل روزمره زندگی
کوچینگ نوجوانی می‌تواند به دو شیوه فردی و گروهی برگزار شود.

raimana information