خانه > برنامه‌های پرورش کوچ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

برنامه‌های پرورش کوچ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

برنامه‌های پرورش کوچ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

در دنیای کسب و کار امروز، برای بهبود عملکرد سازمان‌ها و سرمایه‌های انسانی مشغول در آن، تنها داشتنِ دانشِ مدیریت یا روحیه و ویژگی‌های راه‌بری کافی نیست. سرمایه‌های انسانی در دنیای بسیار پیچیده امروز، دیگر صرفا با عوامل انگیزشی بیرونی و یا فقط برای اهداف سازمانی تلاش نمی‌کنند. راه‌بران و مدیرانی که کوچینگ علمی می‌دانند، از طریق یک مدل علمی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻮﺛﺮ با کارکنان خود، می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا خود را بیشتر و بهتر بشناسند، از انگیزه‌های درونی‌ خود آگاهی پیدا کنند و ظرفیت‌های فردی و تیمی خود را رها کرده و به فعل برسانند. از این طریق است که افراد توسعه پیدا می‌کنند، متعهدانه‌تر و مسئولانه‌تر رفتار می‌کنند و سازمان‌ها نیز به اهدافشان می‌رسند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید.

raimana information