خانه > آموزش

عموم و سازمان‌ها

موسسه رای‌مانا علاوه بر دوره‌های تخصصی پرورش کوچ، به سازمان‌ها و عموم نیز خدمات آموزشی ارائه می‌دهد. این آموزش‌ها به سه شیوه حضوری، آنلاین و مجازی ارائه می‌شود. هدف دوره‌ها، ارتقای مهارت‌های راه‌بری شخصی و راه‌بری سازمانی و همچنین افزایش کارآمدی و نیک‌زیستی افراد در زندگی است.

raimana information