خانه > آکادمی کوچینگ (برنامه گواهینامه رسمی کوچینگ)

رویکرد علمی و کیفی ما در پرورش کوچ

رویکرد ما در پرورش کوچ و آموزش کوچینگ، مبتنی بر روان‌شناسی کنترل درونی است؛ یعنی درباره کمک به افراد برای تمرکز روی چیزهایی است که روی آن کنترل دارند و کنار گذاشتن فلاکت و بدبختی‌های خودساخته. این فرایند برای کمک به افراد است تا با صرف وقت، انرژی و منابع خود بر روی چیزهایی که روی آن کنترل دارند، مسئولیت نیک‌زیستی و شکوفایی خود را به دست بگیرند، یا به زبانی دیگر بتوانند کنترل بیشتری روی زندگی خود داشته باشند.

آکادمی کوچینگ

موسسه رای‌مانا، برنامه‌های گواهینامه رسمی پرورش کوچ، مبتنی بر روان‌شناسی کوچینگ را در ایران برگزار می‌کند. موسسه رایﻣﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ موسسه Olver International و Academy of Choice آمریکا، برگزارکننده انحصاری برنامه گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب در ایران است. رای‌مانا از سال 1395به‌صورت حضوری، آنلاین و مجازی، برنامه‌های پرورش کوچِ مبتنی بر روان‌شناسی کوچینگ در ایران برگزار می‌کند. هم اکنون در رای‌مانا، برنامه‌های پرورش کوچ مبتنی بر نظریه انتخاب و روان‌شناسی مثبت ارائه می‌شود.

رویکرد علمی و کیفی ما در پرورش کوچ

در طی این فرایند، افراد می‌آموزند که دست از سرزنش (خود و دیگران) و ذهنیت قربانی، خشم و ناکامی بردارند و به‌جایش بیشتر تامل، درون‌نگری و خودارزیابی کنند، بپذیرند، کنش‌گر (عامل) و خالق زندگی خود باشند. در طی این فرایند به افراد کمک می‌شود ظرفیت‌های خود را بشناسند، آن را رها کنند و به شیوه‌ای توانمند شوند که بتوانند به اهداف درونی خود برسند. این فرایند کوچینگ بر تقویت روابط مهم و معنادار انسانی بسیار تاکید دارد و آن را مبنایی غیرقابل مذاکره برای نیک‌زیستی، شادمانی و شکوفایی انسان‌ها می‌داند. آکادمی کوچینگ رای‌مانا فقط زمانی که دانش‌پذیران به شایستگی و کفایت مورد انتظار دست یابند، گواهینامه کوچینگ اعطا می‌کند. این آغاز راه تبدیل شدن به یک کوچ شایسته، مجرب و معتبر است.

برنامه‌های آکادمی کوچینگ رای‌مانا

این برنامه‌ها در حال حاضر شامل کوچینگ زندگی و کوچینگ سازمانی است، که هر یک، شامل جزئیات منحصر به فرد خود است.

raimana information