برنامه‌های گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب

برنامه‌های گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب

برنامه کوچینگ انتخاب به این منظور طراحی شده است تا کوچ‌هایی را پرورش دهد که بتوانند در درجه اول به رشد و توسعه خود و سپس افراد و سازمان‌ها کمک کنند. کوچینگ همچنین، یکی از چهار نقش برجسته (مدیر، دوست، معلم و کوچ) رهبران است. مخاطبان یک کوچ در درجه اول خود شخص کوچ و سپس مراجعین، فرزندان، کارکنان، شاگردان و مدیران می‌باشند. به طور خاص، توسعه افراد (مراجعین/ کارکنان/ فرزندان/ شاگردان) تنها از طریق نقش کوچینگ یک فرد/ رهبر/ مدیر قابل دستیابی است.

کوچینگ چیست و چرا گواهینامه بین‌المللی کوچینگ رای‌مانا

دریافت فایل

معرفی برنامه‌های بین‌المللی گواهینامه کوچینگ رای مانا

دریافت فایل

مشخصات

مختصات برنامه‌های گواهینامه کوچینگ انتخاب

گواهینامه بین‌المللی پایه کوچینگ

 • طول برنامه: ۶ ماه
 • تعداد ماژول/فاز: ۳
 • کل ساعت آموزشی: ۸۰ ساعت
 • تعداد ارزیابی: ۳

گواهینامه بین‌المللی کوچینگ سازمانی

 • طول برنامه: ۹ ماه
 • تعداد ماژول/فاز: ۴
 • کل ساعت آموزشی: ۱۲۰
 • تعداد ارزیابی: ۴

• گواهینامه بین‌المللی حرفه‌ای کوچینگ (سطح حرفه‌ای پایه)

 • طول برنامه: ۱۲ ماه
 • تعداد ماژول/فاز: ۶
 • کل ساعت آموزشی: ۱۶۰ ساعت
 • تعداد ارزیابی: ۶

شرایط دریافت گواهینامه بین‌المللی

دریافت گواهینامه دوره  منوط به تمام کردن کامل دوره و شرایط زیر است:  

 • ‌ارتباط منظم و فعال با راهنمای برنامه.
 • انجام تکالیف‌ مندرج در ماژول‌ها و اخذ تایید از دپارتمان آموزش.
 • فعال بودن در محیط‌های مجازی برنامه گواهینامه کوچینگ.
 • انجام عملی ایفای نقش‌ها و ضبط و ارائه ایفای نقش‌های درج شده در تکالیف ماژول‌های سوم، چهارم و ششم.
 • قبولی در ارزیابی نهایی (کتبی و عملی)

استانداردهای برنامه

این یک برنامه کاملا علمی ‌کوچینگ است. ما با موسسات معتبر بین‌المللی مانند موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر و سایر موسسات مشابه علمی ‌در همکاری و ارتباط هستیم. شما با انجام تما‌‌می ‌تکالیف برنامه، استفاده از منابع منحصربفرد برنامه (ویدئو‌ها و سایر منابع)، انجام‌‌ ایفای نقش‌های متعدد و حضور در کارگاههای عملی برنامه، به سطحی قابل قبول، اصیل و واقعی از کفایت و شایستگی در کوچینگ در سطح بین‌المللی ‌‌می‌رسید. بر همین اساس، استانداردها و مهارت‌های توصیه شده توسط ICF، در حداقل‌های برنامه گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب رای‌مانا گنجانده شده است و شما با تکمیل ‌‌این دوره، مهارت و دانش لازم را برای شرکت در امتحان رسمی‌فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF) نیز بدست می‌آورید. چنانچه خواهان مدرک ICF هستید، باید مسیر جداگانه آن را طی کنید.

ریشه و اعتبار برنامه‌

رای‌مانا نماینده رسمی ‌برنامه گواهینامه کوچینگ موسسه آکاد‌‌می‌آو چویس (Academy of Choice) آمریکا در ‌‌ایران است. برنامه گواهینامه کوچینگ آکاد‌‌می‌آو چویس، دارای اعتبار سازمان مرکز اعتبارسنجی و آموزش (Center for Credentialing & Education) آمریکا است، که از استانداردهای حرفه‌‌ای بسیار بالایی برخوردار بوده و در گستره جهانی از طریق اعتبارسنجی، ارزیابی و ارائه خدمات کسب و کار، حرکت در مسیر تعالی حرفه‌‌ای را میسر ‌‌می‌سازد.