خانه > جلسات کوچینگ فردی و سازمانی

جلسات کوچینگ فردی و سازمانی

سازمان‌ها انتظار دارند بعد از برگزاری دوره‌های آموزشی، سیمنارها و کارگاه‌ها تغییر را در مدیران خود مشاهده کنند. اما تغییر رفتار فرایندی آگاهانه و زمانبر است. سخت‌ترین گام تغییر برای مدیران با هر سبک‌ رفتاری، خود ارزیابی منصفافه در مورد عملکرد خودشان است. در اکثر مواقع مدیران برای جایگزینی رفتارهای کارآمد با رفتارهای ناکارآمد قدیمی نیاز به حمایت و همراهی تخصصی دارند. از این رو توصیه می‌­شود مدیران در کنار حضور در کارگاه‌های آموزشی، در مسیر تغییر از کمک یک کوچ مجرب و صاحب صلاحیت در کنار خود نیز بهره ببرند .

در جلسات کوچینگ چه می‌گذرد؟

کوچینگ با رویکرد روانشناسی، یک فرایند پویا، قوی و آزمون شده است. در این فرایند پویا پس از محیط سازی و پایه‌ریزی اعتماد به مراجع کمک میشود تا خواسته‌های/اهداف اصلی خود را بشناسد، کارهایی که برای آن انجام میدهد یا تا کنون انجام داده است را شناسایی کند، آنها را ارزیابی کند، بر اساس نتیجه کارهایش، سایر گزینه‌ها را بررسی کند و در نهایت برای رسیدن به خواسته/هدف خود یک برنامه عملی تنظیم و در جهت آن، اقدامات مشخص عملی انجام دهد و مرتب خود را ارزیابی کند. در جلسه کوچینگ، کوچ متخصص دانایی نیست که پاسخ‌ها همه سوالات مراجع را می داند و یا راه‌حل‌ها را در دست دارد. کوچ کمک می کند تا مراجع بر اساس مختصات زندگی خود بهترین راه‌حل‌ا و انتخاب‌ها را داشته باشد.

در جلسات کوچینگ چه می‌گذرد؟

در طی این فرایند، کوچ از طریق فعالیت‌های زیر روند تغییر و فرایند کوچینگ را تسهیل می­کند:

  • استفاده از “فرصت‌های آموزشی” و ارائه آموزش به فرد
  • ارائه تکلیف به فرد در پایان هر جلسه
  • در تماس بودن با فرد در زمان‌های بین جلسات برای حمایت و کمک به رفع موانع
  • معرفی منابع لازم (کتاب، جزوه،..) به فرد
  • کمک به فرد برای تمرین کردن و تسلط یافتن بر “خود-ارزیابی” به عنوان کلید تغییر
  • تشویق فرد و کمک به وی برای یافتن انگیزه در درون خود

جلسه کوچینگ برای سطوح سرپرستی و مدیریت میانی

کوچینگ مهم‌ترین نقشی است که یک مدیر راه‌بر باید داشته باشد تا بتواند به توسعه دیگران و سازمان کمک کند. خیلی از اوقات مدیران درگیر مسائلی هستند که برای حل آنها نیاز به کمک دارند که این مهم از طریق فرایند کوچینگ امکان پذیر است. این موضوعات می تواند شامل هدف‌گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی فردی/تیمی، تصمیم گیری، مدیریت روابط انسانی، استرس شغلی، تعادل زندگی، تعارض‌های بین فردی یا گروهی و سایر موارد مربوطه باشد.

کوچینگ شخصی

موسسه رای‌ما‌نا با تیمی باصلاحیت و حرفه‌ای در حوزه شخصی و سازمانی، خدمات کوچینگ به مراجعان ارائه می‌نماید. همه افراد با دریافت خدمات کوچینگ می توانند کیفیت زندگی و محیط کار و کیفیت روابط شخصی و حرفه ای خود را بهبود بدهند. دریافت خدمات کوچینگ کمک می‌کند تا مراجع توانمند شود، انتخاب‌های بهتری داشته باشد، افکار و باورهای مخرب خود را تغییر دهد، برای آینده و شکوفایی تلاش کند و در نهایت بهترین خودش باشد. فردی که از خدمات کوچینگ بهره می‌برد، می‌تواند برای دیگران نیز یک منبع ارزشمند و در دسترس باشد.

raimana information