خانه > برنامه بین المللی پرورش کوچ

برنامه بین المللی پرورش کوچ

بر اساس روان‌شناسی کوچینگ

موسسه رایﻣﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ موسسه Olver International آمریکا و برگزارکننده انحصاری برنامه گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب در ایران است. رای‌مانا اولین موسسه ایرانی است که به‌صورت حضوری، آنلاین و مجازی، برنامه‌های پرورش کوچِ مبتنی بر روان‌شناسی کوچینگ برگزار می‌کند.

برنامه‌های پرورش کوچ

هم اکنون چهار برنامه پرورش کوچ مبتنی بر نظریه انتخاب و روان‌شناسی مثبت به شرح زیر ارائه می‌شود.

raimana information