امیر محمد پهلونژاد

ماموریت شخصی و حرفه‌ای:

"تعهد به رشد و توسعه شخصی مستمر؛ کمک کردن به افراد و تیم‌ها برای ارتقا کیفیت زندگی و عملکرد خود."

حوزه‌های فعالیت:

 • کوچینگ: زندگی و سـازمانی
 • مشورت تخصصی:‌ توسـعه و مدیریت سـرمایه‌های انسـانی
 • مشـاوره: فردی و پیـش از ازدواج
 • آمـوزش: کوچینگ، راه‌بری و دوره‌های رسـمی پایه و عملـی تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راه‌برانه

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی. دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات مرکزی
 • دوره حرفه ای مدیریت اجرایی. سازمان مدیریت صنعتی تهران
 • کارشناسی مهندسی معدن. گرایش استخراج. دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب

گواهینامه‌های حرفه‌ای:

 • (۲۰۲۰) گواهینامه Foundations of Positive Psychology Specialization زیر نظر دانشگاه پنسیلوانیا، زیر نظر: Martin E.P Seligman، James O. Pawelski، Angela Duckworth و Karen Reivich
 • (۲۰۱۸) گواهینامه مربی دوره‌ پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راه‌برانه از موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱۸) گواهینامه مشاوره پیش از ازدواج از موسسه واقعیت درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱۸) گواهینامه تدریس دوره بین‌المللی توسعه ‌راه‌بری سازمانی، برای شرکت رنو، از موسسه بین‌المللی آموزشی Cegos فرانسه.
 • (۲۰۱۷) گواهینامه بین‌المللی کوچینگ زندگی “Life coaching” از -Academy of Choice آمریکا.
 • (۲۰۱۷) گواهینامه مربی دوره‌های عملی تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راه‌برانه از موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر زیر نظر جودی هتسویل و دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱۷) گواهینامه مشاوره زوج درمانی از موسسه واقعیت درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱۶) گواهینامه بین‌المللی مربی مهارت‌های ارزیاب و طراحی و مدیریت کانون‌های توسعه و ارزیابی از موسسه PSI a&dc انگلستان.
 • (۲۰۱۳) گواهینامه تفسیر پرسشنامه روانشناختی NEO از موسسه روانشناسی پارس، استرالیا، زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱۳) گواهینامه مربی دوره‌های مدیریت راه‌برانه از موسسه واقعیت درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱۲) گواهینامه بین‌المللی کوچینگ کسب و کار از موسسه Frank Bresser Consulting ، آلمان.
 • (۲۰۱۱) گواهینامه بین‌المللی کوچینگ کسب و کار از موسسه Denkerfolg Intercultural، اتریش.
 • (۲۰۰۹) گواهینامه تدریس دوره‌های مدیریت و ‌راه‌بری، کوچینگ، حل مسئله و تصمیم گیری و برقراری ارتباط موثر از موسسه بین‌المللی آموزشی Cegos فرانسه.

عضویت در مجامع علمی و حرفـه‌ای :

 • (۲۰۱۷) مربی موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر
 • (۲۰۰۹) مربی همکار موسسه بین‌المللی آموزشی Cegos فرانسه (در حوزه ‌راه‌بری سازمانی)

سوابق حرفه‌ای:

 • (۲۰۱۵) عضو موسس- مدیر اجرایی و عضو هیئت علمی موسسه کوچینگ و ‌راه‌بری رای‌مانا
 • (۲۰۱۸ تا کنون) رئیس هیئت مدیره- شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن
 • (۲۰۰۹-۲۰۱۷) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره- شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن
 • (۲۰۰۵-۲۰۰۹) مدیر ارشد منابع انسانی- شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن
 • (۲۰۰۰-۲۰۰۵) مدیر تولید- شرکت صنعتی دفتر کل کالا
 • (۱۹۹۸-۲۰۰۰) مسئول تولید- شرکت Brown the Bakers – انگلستان

تجربیات حرفه‌ای:

 • (۲۰۱۷ تاکنون) طراحی و برگزاری کارگاه‌های رسمی تربیت کوچ، در برنامه گواهینامه بین‌المللی کوچینگ انتخاب (رای‌مانا)
 • (۲۰۱۷ تاکنون) طراحی و برگزاری دوره‌های رسمی تئوری انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت‌راه‌برانه (پایه، پایهِ عملی و عملیِ پیشرفته)
 • (۲۰۰۵ تاکنون) بیش از ۴۰۰۰ ساعت برگزاری کارگاه . طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ‌راه‌بری در لایه‌های شخصی و سازمانی. برخی از عناوین این کارگاه ها شامل: شیوه‌های نگرش رفتار و زندگی مسئولانه، ‌راه‌بری و اثربخشی شخصی، سبک زندگی متعادل، مهارت‌های عمومی مدیریت و ‌راه‌بری، تحلیل مسئله، حل مسئله و تصمیم گیری، مهارت‌های برقراری ارتباط موثر بین‌فردی، جرات مداری، حل تعارض بین‌فردی، مذاکره بین‌فردی، ارائه قدرتمند، ارائه بازخورد و پیش‌نهاد، کارتیمی و گروهی، تیم سازی پایه و پیشرفته، مدیریت راه‌برانه، اصول و مبانی کوچینگ، برنامه گواهینامه کوچینگ پایه و سازمانی، مهارت‌های مصاحبه شایستگی مدار، مهارت‌های ارزیاب، و مدیریت کانون‌های توسعه. برخی از مشتریان شامل: مشاوره منابع انسانی آتیه روشن و آتیه برنا، شرکت‌های نفت و پتروشیمی آریا ساسول، Statoil نروژ، Edison, EN ایتالیا؛ گروه سیمانی هولسیم اسپندار؛ شرکت‌های دارویی Novartis, Bayer، کوبل دارو، نووُ نوردیسک، Astra Zeneca ؛ شرکت‌های مالی بانک و بیمه سامان، پرداخت الکترونیک کیش؛ وزارت نفت و شرکت‌های BAT, JTI ، فومن شیمی، Carrefour ، ساوالا بهشهر، رنو پارس،
 • (۲۰۱۹-۲۰۱۳) برگزاری دوره‌های مدیریت راه‌برانه برای شرکت‌های: آتیه روشن، بانک سامان، ساوال بهشهر، بایر پارسیان، کوبل دارو، پرداخت الکترونیک کیش، دبیرستان پسرانه رشد
 • (۲۰۱۹) اجرای بخشی از همایش خرد راه‌بری دکتر علی صاحبی با موضوع کوچینگ و مدیریت راه برانه.
 • (۲۰۱۷) برگزاری مشترک کارگاه‌های ‌راه‌بری شخصی، شیوه نگرش، مدیریت راه‌برانه، تعادل زندگی با دکتر علی صاحبی در برنامه بیشتر از یک نفر.

کتاب‌ها:

 • بپا خاستن برای انسانیت (چگونه مسئولیت‌پذ‌یری موجب تغییرات شگرف در زندگی می‌شود)؛ جان ایزو؛ دکتر علی صاحبی و امیر پهلونژاد؛ نشر دانژه.
 • کوچینگ زندگی (خودشکوفایی در سایه ‌راه‌بری شخصی)؛ دکتر علی صاحبی و امیر پهلونژاد؛ اندیشه احسان.
 • کوچینگ کارکنان (بیدارسازی و هدایت انگیزه کارکنان)؛ پروفسور باب وُبُلدینگ؛ دکتر علی صاحبی و امیر پهلونژاد؛ اندیشه احسان (زیر چاپ).
 • داشتن یا شدن (بسوی زندگی متعادل)؛ لیندا و ریچارد آیر؛ دکتر علی صاحبی و امیر پهلونژاد؛ اندیشه احسان (زیر چاپ).

‌توانمنــدی‌های فردی:

یکپارچگی، حس هدفمندی، چشم‌انداز،‌ امید، تفکر تحلیلی، پایداری و شوخ‌طبعی.

مهارت‌ها:

تدریس، زبان انگلیسی،‌ جرات‌مداری، راه‌بری،‌ برنامه‌ریزی و سازماندهی و آی‌کی‌دو.

علایق شخصی:

دیدار دوستان، مطالعـه، ترجمـه، نوشـتن، اسـکی، فوتبـال، هنرهـای رزمـی، کـوه‌پیمایـی و طبیعـت‌گـردی، سـفر، خطاطـی، منبـت‌کاری، سـینما و موسـیقی.

سایر:

 • (۲۰۱۷) دریافت لوح تقدیر از مشاور وزیر و مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت؛ بابت همکاری در پروژه “شناسایی و توسعه مدیران شایسته و جوان وزارت نفت” و آموزش کادر کارشناسی مرکز ارزیابی وزارت نفت.
 • (۲۰۱۵) سخنرانی در سمینار مدیران ستادی و مدیران و معاونین شعب بانک سامان، و دریافت لوح سپاس از مدیر عامل بانک سامان.
شماره تماس: ۰۲۱22872189 و ۰۹۱۲۰۹۹۳۴۵۱