خانه > کوچ های همکار > آپامه شکوری

آپامه شکوری

ماموریت شخصی و حرفه‌ای:

"امید که منش من به گونه ای باشد که باعث تبلور بهترین وجود خودم، خانواده ام و انسانهای این کره خاکی شود. همواره در تلاشم تا در جهت توانمندسازی، آرامش و شادی انسانها در جهت داشتن یک زندگی غنی و پر معنا قدم بر دارم."

شماره تماس: 0016472784486

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک. سازمان مدیریت صنعتی تهران
 • کارشناسی شیمی کاربردی. دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکز

حوزه‌های فعالیت:

 • کوچینگ: زندگی و سـازمانی
 • آمـوزش: راه‌بری شخصی و دوره‌ ی پایه تئوری انتخاب و مدیریت راه‌برانه به طور غیر رسمی، آموزش ذهن آگاهی در کاهش استرس به طور رسمی

گواهینامه‌های حرفه‌ای:

 • (2020) گواهینامه روشهای پرسشگری سقراطی در رواندرمانی و مشاوره زیر نظر دکتر علی صاحبی
 • (2020)  گواهینامه مداخلات درمانی مدیریت وزن با روش اکت زیر نظر دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری
 • (2020) گواهینامه مداخلات درمانی در PTSD با روش اکت زیر نظر دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری
 • (2019) گواهینامه دوره‌ حرفه ای تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راه‌برانه از موسسه بین‌المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (2019) گواهینامه بین‌المللی کوچینگ زندگی “Life coaching” از موسسه کوچینگ و ‌راه‌بری رای‌مانا و -Academy of Choice آمریکا.
 • (2019)گذراندن دوره سلحشوری در موسسه کوچینگ و ‌راه‌بری رای‌مانا زیر نظر امیر پهلونژاد
 • (2019)گذراندن دوره توانمندسازی مهارت های کوچینگ در موسسه کوچینگ و ‌راه‌بری رای‌مانا زیر نظر امیر پهلونژاد
 • (2018) گواهینامه دوره خرد راهبری دکتر علی صاحبی
 • (2018) گواهینامه دوره بهوشیاری بر اساس کاهش استرس MBSR زیر نظر دکتر امیر حسین ایمانی
 • (2017) گواهینامه دوره‌های مدیریت و ‌راه‌بری،رفتار مسئولانه، حل مسئله و تصمیم گیری و برقراری ارتباط موثر از موسسه آتیه روشن
 • (2016) گواهینامه مهارت‌های ارزیاب و مدیریت کانون‌های توسعه از موسسه آتیه روشن

سوابق حرفه‌ای:

 • (2019 تا کنون) کوچ فردی و کوچ سازمانی- همکاری با موسسه کوچینگ و ‌راه‌بری رای‌مانا
 • (2019-2014) ارزیاب کانونهای ارزیابی- شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن
 • (2014-2009) مدیر بازاریابی و تبلیغات- شرکت تاتونگ
 • (209-2004) مدیر بازاریابی و تبلیغات – شرکت ETIG

تجربیات حرفه‌ای:

 • (2018 تاکنون) طراحی و برگزاری کارگاه‌های متعدد در زمینه توسعه فردی و راهبری شخصی
 • (2017 تاکنون) طراحی و برگزاری دوره‌های غیر رسمی تئوری انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت‌راه‌برانه
 • (2018-2014) شرکت در کانون های ارزیابی به عنوان ارزیاب در شرکت های بایر، بانک سامان، کوبل دارو، شرکت سپ

توانمنــدی‌های فردی:

حس هدفمندی، چشم‌انداز،‌ معنویت، مهربانی و توجه به دیگران، مسئولیت پذیری، قدرشناسی.

مهارت‌ها:

تدریس، زبان انگلیسی،‌ جرات‌مداری، راه‌بری،‌ برنامه‌ریزی و سازماندهی و یوگا.

علایق شخصی:

یوگا، مدیتیشن، کـوه‌پیمایـی و طبیعـت‌گـردی، مطالعـه، اسـکی، دیدار دوستان، سـفر، نقاشی، سـینما و موسـیقی

raimana information