خانه > کوچ های همکار > ندا جویبار

ندا جویبار

ماموریت شخصی و حرفه‌ای:

"توسعه شخصی به صورت مستمر؛ از یافته ها و آموخته هایم در حیطه های خود، کار و خانواده استفاده کنم و در صلح و به طور ساده زندگی کنم و انسانی آزاد از مادیات و قضاوت های ذهنی باشم."

شماره تماس: 09123385784

تحصیلات

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی. دانشگاه غیرانتفاعی البرز

حوزه‌های فعالیت:

 • کوچینگ: سـازمانی
 • مشاور تخصصی منابع انسانی
 • مدیریت: پروژه های ارزیابی نیروی انسانی
 • مدیریت: کانون های ارزیابی و توسعه
 • مدیریت: منابع انسانی
 • آموزش مهارت های ارزیاب (به عنوان مربی)
 • آموزش اصول و فنون مصاحبه و ارزیابی
 • ارزیابی عملکرد (به عنوان مربی)

گواهینامه‌های حرفه‌ای:

 • (2020) گذراندن دوره های تحلیل و حل مساله و تصمیم گیری، شیوه نگرش، مسئولیت پذیری، مهارت جرات مداری و سبک های رفتاری، راه بری شخصی، مهارت حل تعارض بین فردی، توانمندسازی مهارت های کوچینگ و مشاوره از موسسه کوچینگ و راه بری رای مانا زیر نظر آقای امیر پهلونژاد.
 • (2020) گذراندن دوره های مهارت مدیریت هیجانات، پرسشگری سقراطی از موسسه انتخاب بهتر زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (2020) گذراندن دوره راهبری منابع انسانی از موسسه ماد زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱9) گواهینامه کوچینگ زندگی “Life coaching” از  موسسه کوچینگ و راه بری رای مانا.
 • (۲۰18-2016) گذراندن دوره‌های تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راه‌برانه از موسسه ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (۲۰۱5) گذراندن دوره های آموزشی مربی مهارت‌های ارزیاب و طراحی و مدیریت کانون‌های توسعه و ارزیابی زیر نظر آقای امیر پهلونژاد، شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن.
 • (۲۰۱۳) گذراندن دوره های آموزشی تفسیر پرسشنامه روانشناختی  NEO از موسسه روانشناسی پارس، استرالیا، زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (2012) گذراندن دوره های آموزشی مصاحبه و تهیه گزارش های استخدامی از موسسه روانشناسی پارس، استرالیا، زیر نظر دکتر علی صاحبی.
 • (2011) گذراندن دوره آموزشی پرسشنامه روان شناختی MBTI و رفتاری DISK در شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن.

سوابق حرفه‌ای:

 • (2017 تاکنون) مشاور منابع انسانی- شرکت دارویی اکتوورکو
 • (2017-2013) مدیر پروژه‌های ارزیابی نیروی انسانی- شرکت مشاوره آتیه برنا
 • (2010-2007) مدیر منابع انسانی- شرکت های گروه آتیه
 • (2007-2005) مدیر جذب و استخدام- شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن

سوابق حرفه‌ای:

یکپارچگی و اصالت، کارتیمی و وفاداری، قدردانی و سپاسگزاری، پشتکار و کوشش پیوسته، تفکر نقادانه و شیوه نگرش باز.

مهارت ها:

جرات‌مداری، مدیریت و راهبری منابع انسانی،‌ برنامه‌ریزی و سازماندهی، آموزش.

علایق شخصی:

گذراندن وقت کیفی با خانواده، مطالعه، به اشتراک گذاری دانش با دیگران، یادگیری متقابل از دیگران، سفر، دیدار دوستان و آشنایان، نوشتن، کوه نوردی، تماشای فیلم.

raimana information