خانه > دوره های آموزش پودمانی

دوره های پودمانی

هدف از این پودمانی‌ها این است که همه علاقمندان بتوانند ریز مهارت‌های اساسی و اصول کوچینگ ‌را که از نظر عملی کمتر به آن پرداخته شده است را بصورت اختصاصی‌تر و متمرکز‌تر تمرین کنند و بیاموزند. این پودمانی‌ها، مستقل از سرفصل‌های رسمی دوره‌های گواهینامه حرفه‌ای کوچینگ رای‌مانا است و همانطور که گفته شد محدودیتی برای استفاده از آن توسط سایر علاقمندان به کوچینگ وجود ندارد. از آنجایی که رسالت ما آموزش همگان است، پودمانی با هدف توانمندسازی کوچ‌هایی است که با توجه به گذراندن دوره کوچینگ در مراکز مختلف برای مهارت بیشتر احساس نیاز می‌کنند. هر پودمان شامل ویديو یا ویدئوهای آموزشی و جزوه است. ویدئوها ترکیبی از گفتگو، آموزش و ‌ایفای نقش هستند که توسط اعضای ارشد هیئت علمی رای‌مانا انجام شده است.

موضوعات پودمانی‌های تهیه شده

برخی از موضوعات پودمانی‌های تهیه شده شامل موارد زیر هستند:

موضوعات پودمانی‌های تهیه شده

  • شیوه درست و غلط پرسشگری
  • بازخورد،‌ پیش‌نهاد
  • پلان بی (وقتی دنیای واقعی تغییر نمی‌کند)
  • ۴.۵ راه برای تغییر وضعیت خود
  • مقاومت مراجع
  • قرارداد کوچینگ
  • وقتی مراجع معنایی در زندگی‌اش ندارد
  • هدف‌چینی و موانع آن
  • مدل WOOP برای مدیریت موانع
  • گفتگوی مدیریتی

raimana information