برنامه حرفه‌ای کوچینگ مثبت

درباره:

موسسه رای مانا پس از ارائه دوره کوچینگ انتخاب (کوچینگ مبتنی بر تئوری انتخاب) در سال‌های گذشته، برای اولین بار در ایران “کوچینگ مثبت” را طراحی، تدوین و ارائه کرده است. این دوره کوچینگ، مانند دوره کوچینگ انتخاب رای‌مانا، مبتنی بر علم روانشناسی است. محتوای دوره بر پایه مفاهیم و دانش کاربردی روانشناسی مثبت طراحی شده است.

سر فصل‌های دوره حرفه‌ای کوچینگ مثبت

این دوره در سه سطح و چهار ماژول برگزار می‌شود: پایه، تخصصی و گواهینامه.

سطحماژولمحتوای ماژول
پایهماژول ۱مداخلات مثبت، هیجانات مثبت، نظریه شخصیت مثبت (توانمندی‌های منشی)،
نظریه نیک‌زیستی پرما، کنارآمدن با مشکلات، چشیدن طعم لذت،
پایداری، هدفگذاری مثبت، غرقگی، قدردانی، تاب‌آوری، خوش‌بینی،
امید، سرمایه روانشناختی، ذهن‌آگاهی و سایر خرده مفاهیم دیگر…
تخصصیماژول ۲تشخیص و ارزیابی مثبت (ویژه متخصصین)؛
شامل روش‌های متعدد استاندارد و علمی تشخیص و ارزیابی و مثبت
تخصصیماژول ۳انجام کوچینگ مثبت؛ در بیش از ۱۲ جلسه کوچینگ متمرکز بر مفاهیم مهم مثبت
گواهینامهماژول ۴سوپرویژن، تکالیف کیفی و آزمون عملی گواهینامه

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

  • ماژول اول:  علاوه بر متخصصین برای عموم نیز بدون هیچ پیش‌نیازی ارائه می‌شود.
  • ماژول دوم، سوم و چهارم:  ویژه افراد در رشته‌های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی، مددکاری است.

هر شخص بر اساس نیاز یا برنامه توسعه خود، می‌تواند در یک یا همه این ماژول ها شرکت کند.

مختصات دوره

مختصات این دورهِ به شرح زیر است:

سطحماژولطول مدتمدرک
پایهماژول ۱۳ ماهگواهینامه حضور
تخصصیماژول‌های 1 و ۲ و ۳۷ ماهگواهینامه حضور
گواهینامهماژول‌های  1و ۲ و ۳ و ۴۹ ماهگواهینامه تخصصی

زمان ۳ تا ۹ ماه
فعالیت‌ها ارائه آموزش یکپارچه به شیوه مجازی شامل: کتابچه آموزشی و تمرین - پرسشنامه- اسلاید ناطق - ویدئوهای آموزشی و سخنرانی - ویدئوهای ایفای نقش کوچینگ
مخاطبین عموم