سمینار زندگی سلحشورانه

زمان یک جلسه دو ساعت و نیمه
فعالیت‌ها سمینار مجازی و از راه دور
مخاطبین همه سطوح
ارزش 50/000 تومان
جهت ثبت نام از طریق دکمه زیر اقدام فرمایید.