نیک زیستی بر اساس مدل پرما

اهداف و دست‌آوردها

هدف از این کارگاه جدید، آشنایی مخاطبین با «نیک‌زیستی» و اجزای تشکیل دهنده آن و یادگیری شیوه‌های افزایش نیک‌زیستی در زندگی خود است.

نظریه نیک‌زیستی مبتنی بر روان‌شناسی مثبت دارای 5 بلوک است که با این پنج بلوک ساختمان شادکامی و رضایت‌مندی از زندگی بنا می‌شود و باعث شکوفایی می‌شود. این ۵ بلوک شامل هیجان مثبت، مشغولیت مثبت و غرقگی،  روابط (مثبت)،  معنا، و دستاورد است. برای افزایش هر یک تمرین‌های خاصی وجود دارد که می‌توانیم آنها را به کار بگیریم.

هر کسی به گونۀ خاص خودش به سوی نیک‌زیستی و رضایت‌مندی می‌رود. یک زندگی خوب برای یک نفر ضرورتاً زندگی خوبی برای دیگری نخواهد بود. از این‌رو راه‌های گوناگون برای رسیدن به شکوفایی وجود دارد. از این‌رو روان‌شناسی مثبت توصیف کننده است و نه تجویزکننده. به عبارت دیگر ما به افراد نمی‌گوییم که چه چیزی را انتخاب کنند و چه چیزی را ارزشمند بدانند، چه چیزی را ارزش قلمداد کنند، بلکه یافته‌های پژوهشی که نشان دهنده ویژگی‌های مشارکت کننده به شکوفایی زندگی را ارائه می‌کنیم تا خودشان تصمیم آگاهانه بگیرند و انتخاب آگاهانه بکنند تا یک زندگی رضایت‌بخش که با علائق و ارزش‌هایشان مطابقت و همخوانی بیشتر دارد را زندگی کنند.

شرکت کنندگان در این کارگاه با اجزای تشکیل دهنده نیک‌زیستی آشنا شده و می‌آموزند که چگونه با استفاده از فنون معرفی شده به سمت نیک‌زیستی و شکوفایی حرکت کنند.

سرفصل‌های دوره

بخش اول: نظریه نیک‌زیستی PERMA     

  • اجزای پنج‌گانه نیک زیستی بر اساس  PERMA      (هیجان مثبت، مشغولیت مثبت و غرقگی،  روابط (مثبت)،  معنا، و دستاورد)

بخش دوم: ارزیابی نیک زیستی خود در وضعیت کنونی

  • پرما سنج
  • پرسشنامه PANAS

بخش سوم: شیوه‌های افزایش نیک‌زیستی در زندگی

  • افزایش نیک‌زیستی با به‌کارگیری توانمندی‌های اساسی
  • فعالیتِ پرورش هیجان مثبت      
  • فعالیتِ مشغولیتِ مثبت و غرقگی
  • فعالیتِ تقویت روابط مثبت
  • فعالیتِ تجربه کردن معنا در زندگی
  • فعالیتِ رسیدن به دستاورد          

بروشور دوره

زمان دو جلسه معادل ۶ ساعت
فعالیت‌ها کلاس آنلاین، تمرین و تکلیف
مخاطبین همه سطوح
ارزش ۴۹۰/000 تومان
جهت ثبت نام از طریق دکمه زیر اقدام فرمایید.