کارگاه آنلاین معلم راهبر

اهداف و دست‌آوردها

هدف غایی این کارگاه را می‌توان در دو عبارت کلی «تغییر نگرش نسبت به مفهوم آموزش» و «کسب مهارت‌‌ جدید در ارتباط با نگرش جدید» خلاصه کرد. آموزش در روزگار جدید با توجه به شناخت وسیعی که در پرتو علم روانشناسی  نسبت به انسان ایجاد شده همچنین عیان شدن بسیاری از خطاهای رایج و مرسوم و آثار مخرب بعضی نگاهها و اقدامات، نمی تواند همسو با  انگاره ها و باورهای سنتی و در نتیجه در امتداد آموزش دهه‌­های پیشین باقی بماند.

محور اصلی این تغییر نگرش کوچینگ انتخاب است و این دوره کوششی‌ست تا معلمی راهبرانه (معلمی مبتنی بر کوچینگ) را بسترسازی نماید. پارادایمی جدید از آموزش که پروراندن یادگیرندگانی توانمند و قبراق را نشانه می­رود.

از سوی دیگر توجه به یادگیرنده و حرکت براساس ادراک صحیح از موقعیت یادگیری او، نیازمند مهارت‌های نوین آموزش است که فراتر از تدریس صرف می‌باشند و در دوره معلم‌راهبر دستیابی به اصول این مهارت با توجه به روانشناسی تربیتی، تئوری انتخاب و مبانی مدرسه کیفی همچنین مدیریت و طراح آموزشی هدف‌گیری شده است.

سرفصل‌های دوره

  • مدیریت رابطه با کودک و نوجوان
  • ارزش‌های حرفه‌­ای
  • طراحی آموزشی
  • قانون‌گذاری و توافق با کودک و نوجوان
  • چشم انداز در آموزش
  • معلمی چه چیز نیست؟
  • یادگیری چه چیز هست!
  • کمک به حل تعارض‌های کلاسی

سایر اطلاعات دوره

کارگاه آنلاین بصورت تعاملی طراحی شده و شنیدن Voice کلاس سودمندی کاملی نخواهد داشت.

برای انجام بهتر تکالیف و همچنین رفع اشکال‌ها جدا از امکان پرسیدن سوالات در کارگاه و تعامل در گروه مجازی، هر یادگیرنده با پشتیبان اختصاصی در ارتباط خواهد بود به ازای هر جلسه حدود یک ساعت فعالیت خارج از کلاس و در پایان دوره حدود 7 ساعت تکلیف پایان دوره خواسته خواهد شد که درخصوص آن به شرکت کنندگان بازخورد داده خواهد شد.

بروشور دوره

حوزه:
زمان ۸ جلسه آنلاین - ۲۴ ساعت
از ۲۰ خرداد - پنجشنبه‌ها ساعت ۹ تا ۱۲
فعالیت‌ها جلسات آنلاین، خودارزیابی، تمرین و تکلیف، کاربرگ
مخاطبین مربیان و آموزگاران - مدیران و مشاوران مراکز آموزشی - فارغ التحصیلان، دانشجویان و علاقه مندان به رشته آموزش و علوم تربیتی
ارزش ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
جهت ثبت نام لطفا ارزش دوره را به شماره کارت 6104337356324820 به نام محمدحسن سنگانیان واریز کرده و فیش آن را به شماره 09120993451 ارسال کنید.