خانه > پایگاه دانش > نقش روان‌شناسی کوچینگ در توسعه فردی کارکنان
نقش روان‌شناسی کوچینگ در توسعه فردی کارکنان

نقش روان‌شناسی کوچینگ در توسعه فردی کارکنان

هجدهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه منابع انسانی با سخنرانی آقای امیرپهلونژاد برگزار شد و در آن به بررسی راه‌هایی برای رسیدن به توسعه فردی با استفاده از روان‌شناسی کوچینگ پرداخت شد.

دریافت فایل کنفرانس نقش روان‌شناسی کوچینگ در توسعه فردی کارکنان

لحظاتی از سمینار نقش روان‌شناسی کوچینگ در توسعه فردی کارکنان