خانه > دوره ها

ماموریت رای‌مانا تسهیل شکوفایی انسان‌ها برای دستیابی به یک زندگی معنادار، لذت‌بخش و غرقه

راه‌بری بین‌فردی

دوره آموزشی مدیریت و حل تعارض بین‌فردی

اهداف و دست‌آوردها هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مخاطبین با مفهوم تعارض، ریشه های تعارض، انواع تعارض، سبک های برخورد با تعارض و شیوه های مدیریت تعارض است. با پایان یافتن این کارگاه شرکت کنندگان علاوه بر درک تعارض ...

مطالعه بیشتر
raimana information
راه‌بری بین‌فردی

دوره آموزشی رفتار جرات‌مندانه

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با اصول رفتار جرات‌مدارانه است. رفتار جرات‌مدار سالم‌ترین و کارآمد‌ترین سبک رفتاری شناخته شده است که...
raimana information
راه‌بری بین‌فردی

دوره آموزشی مدرسه سلحشوری (سطح اول)

فلسفه مدرسه سلحشوری “زندگی کارزاری است غیر قابل پیش بینی که فقط یک بار فرصت حضور سلحشورانه در آن را داریم.” “زندگی یا یک سفر...
raimana information
راه‌بری بین‌فردی

دوره آموزشی مدیریت خشم

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با یکی از هیجانات طبیعی و ذاتی انسان‌ها، یعنی خشم و مدیریت آن است. شرکت‌کنندگان با...