خانه > دوره ها

ماموریت رای‌مانا تسهیل شکوفایی انسان‌ها برای دستیابی به یک زندگی معنادار، لذت‌بخش و غرقه

کوچینگ گروهی

کوچینگ گروهی –  سطح اول

کوچینگ چیست؟ کوچینگ، فرایندی است که فرد (یا گروه) در طی آن با حمایت و هدایت کوچ و در محیطی مثبت و سازنده، خودش را می‌شناسد و کشف می‌کند، توسعه و رشد پیدا می‌کند، و در مسیر رسیدن به اهداف ...

مطالعه بیشتر
raimana information
کوچینگ گروهی

معرفی و هدف «بازسازی سبک زندگی خود»

انسان ابعاد متفاوتی دارد؛ جسمانی، عاطفی، شناختی و معنوی. همانطور که انسان برای زنده ماندن نیاز به تامین غذا و مراقبت مستمر کیفی از جسمش...