خانه > دوره ها

ماموریت رای‌مانا تسهیل شکوفایی انسان‌ها برای دستیابی به یک زندگی معنادار، لذت‌بخش و غرقه

آموزش

کارگاه آنلاین معلم راهبر

اهداف و دست‌آوردها هدف غایی این کارگاه را می‌توان در دو عبارت کلی «تغییر نگرش نسبت به مفهوم آموزش» و «کسب مهارت‌‌ جدید در ارتباط با نگرش جدید» خلاصه کرد. آموزش در روزگار جدید با توجه به شناخت وسیعی که ...

مطالعه بیشتر