خانه > دوره ها

ماموریت رای‌مانا تسهیل شکوفایی انسان‌ها برای دستیابی به یک زندگی معنادار، لذت‌بخش و غرقه

راه‌بری شخصی

دوره آموزشی رفتار و زندگی مسئولانه

اهداف و دست‌آوردها هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی مخاطبین با اصول رفتار مسئولانه به عنوان سلامت ترین و تنها راه رسیدن به نتایج کیفی در تمامی ابعاد شخصی و اجتماعی زندگی انسان هاست. مخاطبان می آموزند که تمامی رفتارهای ...

مطالعه بیشتر
raimana information
راه‌بری شخصی

دوره آموزشی سبک زندگی متعادل

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه، یادگیری مفاهیم و اصول بنیادین زندگی متعادل است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، انسان‌هایی که زندگی متعادلی دارند،...
raimana information
راه‌بری شخصی

دوره آموزشی شیوه‌های نگرش

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با مفهوم شیوه های نگرش و اثرات همه جانبه کوتاه مدت و بلند مدت آن بر...
raimana information
راه‌بری شخصی

دوره آموزشی کوچینگ زندگی

اهداف و دست‌آوردها این کارگاه در شش بخش اجرا می‌شود. ابتدا مخاطبین در یک سفر درونی با ارزش‌ها، توانمندی‌ها، رسالت و اهداف بلند مدت زندگی...
raimana information
راه‌بری شخصی

دوره آموزشی مدرسه سلحشوری (سطح اول)

فلسفه مدرسه سلحشوری “زندگی کارزاری است غیر قابل پیش بینی که فقط یک بار فرصت حضور سلحشورانه در آن را داریم.” “زندگی یا یک سفر...
raimana information
راه‌بری شخصی

سمینار زندگی سلحشورانه

raimana information
راه‌بری شخصی

کارگاه آنلاین رابطه شماره یک

اهداف و دست‌آوردها مراقبت کردن از خود چگونه و چه شکلی است؟ شما چگونه با خودتان یک رابطه سالم ایجاد می‌کنید؟ آیا در زندگی‌تان آنقدر...
raimana information
راه‌بری شخصی

کارگاه آنلاین زندگی و تعادل

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه، یادگیری مفاهیم و اصول بنیادین زندگی متعادل است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، انسان‌هایی که زندگی متعادلی دارند،...
raimana information
راه‌بری شخصی

کارگاه آنلاین هدف‌گذاری مثبت

اهداف و دست‌آوردها هدف‌گذاری یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر انسانی باید برای رسیدن به موفقیت، نیک‌زیستی و شکوفایی در آن تبحر پیدا کند....
raimana information
راه‌بری شخصی

هنر زندگی خردمندانه و آئین ماندگاری

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با درس‌ها و حکمت‌های باستان و امروزی برای داشتن و خلق یک زندگی همه جانبه، شاد و کامل. آشنایی...