خانه > دوره ها

ماموریت رای‌مانا تسهیل شکوفایی انسان‌ها برای دستیابی به یک زندگی معنادار، لذت‌بخش و غرقه

مدرسه سلحشوری

بسته آموزشی حل مساله و تصمیم‌گیری

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با اصول و روش علمی تحلیل،‌ حل مسئله و تصمیم‌گیری است. با پایان یافتن این کارگاه شرکت‌کنندگان می‌توانند با به کارگیری ابزار کاربردی و خلاقانه، منبع حقیقی مسائل و مشکلات را ...

مطالعه بیشتر
raimana information
مدرسه سلحشوری

دوره آموزشی مدیریت و حل تعارض بین‌فردی

اهداف و دست‌آوردها هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مخاطبین با مفهوم تعارض، ریشه های تعارض، انواع تعارض، سبک های برخورد با تعارض و شیوه...
raimana information
مدرسه سلحشوری

دوره آموزشی رفتار جرات‌مندانه

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با اصول رفتار جرات‌مدارانه است. رفتار جرات‌مدار سالم‌ترین و کارآمد‌ترین سبک رفتاری شناخته شده است که...
raimana information
مدرسه سلحشوری

دوره آموزشی رفتار و زندگی مسئولانه

اهداف و دست‌آوردها هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی مخاطبین با اصول رفتار مسئولانه به عنوان سلامت ترین و تنها راه رسیدن به نتایج کیفی...
raimana information
مدرسه سلحشوری

دوره آموزشی سبک زندگی متعادل

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه، یادگیری مفاهیم و اصول بنیادین زندگی متعادل است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، انسان‌هایی که زندگی متعادلی دارند،...
raimana information
مدرسه سلحشوری

دوره آموزشی شیوه‌های نگرش

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با مفهوم شیوه های نگرش و اثرات همه جانبه کوتاه مدت و بلند مدت آن بر...
raimana information
مدرسه سلحشوری

دوره آموزشی کوچینگ زندگی

اهداف و دست‌آوردها این کارگاه در شش بخش اجرا می‌شود. ابتدا مخاطبین در یک سفر درونی با ارزش‌ها، توانمندی‌ها، رسالت و اهداف بلند مدت زندگی...
raimana information
مدرسه سلحشوری

دوره آموزشی مدیریت خشم

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با یکی از هیجانات طبیعی و ذاتی انسان‌ها، یعنی خشم و مدیریت آن است. شرکت‌کنندگان با...
raimana information
مدرسه سلحشوری

ذهن بیدار (مقدماتی)

اهداف و دست‌آوردها آیا شما نیز با آشفتگی ذهنی زندگی می کنید نگران آینده هستید و برای گذشته خود را سرزنش می کنید ؟ آیا شما هم از...
raimana information
مدرسه سلحشوری

کارگاه آنلاین پایداری

اهداف و دست‌آوردها پایداری یعنی متعهد شدن به چیزی که انگار ماموریت زندگی ماست، و داشتن شور و عشق کامل برای آن کار؛ یعنی دوباره...
raimana information
مدرسه سلحشوری

کارگاه آنلاین رابطه شماره یک

اهداف و دست‌آوردها مراقبت کردن از خود چگونه و چه شکلی است؟ شما چگونه با خودتان یک رابطه سالم ایجاد می‌کنید؟ آیا در زندگی‌تان آنقدر...
raimana information
مدرسه سلحشوری

هنر زندگی خردمندانه و آئین ماندگاری

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با درس‌ها و حکمت‌های باستان و امروزی برای داشتن و خلق یک زندگی همه جانبه، شاد و کامل. آشنایی...