خانه > دوره ها

ماموریت رای‌مانا تسهیل شکوفایی انسان‌ها برای دستیابی به یک زندگی معنادار، لذت‌بخش و غرقه

بسته آموزشی

بسته آموزشی حل مساله و تصمیم‌گیری

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با اصول و روش علمی تحلیل،‌ حل مسئله و تصمیم‌گیری است. با پایان یافتن این کارگاه شرکت‌کنندگان می‌توانند با به کارگیری ابزار کاربردی و خلاقانه، منبع حقیقی مسائل و مشکلات را ...

مطالعه بیشتر
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی مدیریت و حل تعارض بین‌فردی

اهداف و دست‌آوردها هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مخاطبین با مفهوم تعارض، ریشه های تعارض، انواع تعارض، سبک های برخورد با تعارض و شیوه...
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی رفتار جرات‌مندانه

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با اصول رفتار جرات‌مدارانه است. رفتار جرات‌مدار سالم‌ترین و کارآمد‌ترین سبک رفتاری شناخته شده است که...
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی رفتار و زندگی مسئولانه

اهداف و دست‌آوردها هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی مخاطبین با اصول رفتار مسئولانه به عنوان سلامت ترین و تنها راه رسیدن به نتایج کیفی...
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی سبک زندگی متعادل

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه، یادگیری مفاهیم و اصول بنیادین زندگی متعادل است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، انسان‌هایی که زندگی متعادلی دارند،...
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی شیوه‌های نگرش

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با مفهوم شیوه های نگرش و اثرات همه جانبه کوتاه مدت و بلند مدت آن بر...
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی کوچینگ زندگی

اهداف و دست‌آوردها این کارگاه در شش بخش اجرا می‌شود. ابتدا مخاطبین در یک سفر درونی با ارزش‌ها، توانمندی‌ها، رسالت و اهداف بلند مدت زندگی...
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی مدرسه سلحشوری (سطح اول)

فلسفه مدرسه سلحشوری “زندگی کارزاری است غیر قابل پیش بینی که فقط یک بار فرصت حضور سلحشورانه در آن را داریم.” “زندگی یا یک سفر...
raimana information
بسته آموزشی

دوره آموزشی مدیریت خشم

اهداف و دست‌آوردها هدف از این کارگاه آشنایی مخاطبین با یکی از هیجانات طبیعی و ذاتی انسان‌ها، یعنی خشم و مدیریت آن است. شرکت‌کنندگان با...